Creativiteit

Creativiteit is in deze tijd wel het allerbelangrijkste vermogen dat we tot onze beschikking hebben. Zonder creativiteit is er geen verandering mogelijk en zouden we steeds in hetzelfde cirkeltje blijven rondraaien. Creativiteit is het vermogen iets te doorbreken, te scheppen, ergens uit te komen, verbanden te leggen, iets nieuws te ontwikkelen, nieuwe wegen te zoeken. Creativiteit maakt je van schepsel tot schepper. Het maakt vooruitgang en doorbraak mogelijk.

Creatief Denken kan u helpen om iw creativiteit aan te boren en te gebruiken. Wij dagen u, als bedrijf, daarom uit om creatiever te worden en willen U daarbij graag van dienst zijn. Onze trainingen openen deuren, stimuleren, enthousiasmeren en zetten mensen aan het denken.

Wij geven o.a.:

trajecten Creatief Denken van meerdere dagdelen
Workshops Creatief Denken om specifieke problemen op te lossen
Opleiding tot Facilitator Creatief Denken
Summerschool Creatief Denken in Barcelona
Wij leiden één of meer medewerkers van uw bedrijf op tot professioneel trainer of facilitator, zodat deze in uw bedrijf zelfstandig sessie Creatief Denken kan facilitateren.


Creatief
Denken levert
meer op dan
een jaar
hard werken

Hoe kunnen
we beter
inspelen op
de klant?
Hoe
kom ik
aan een
nieuw idee?

Hoe kan
ik leren
creatief te
denken?

Hoe kunnen
onze afdelingen
beter
samenwerken?