Total Brainbox Methode

Een methode van Creatief Denken
die iedereen kan leren.

De Total Brain Box methode is een uniek methode van nieuwe denktechnieken, waarmee iedereen kan leren patroon doorbrekend en innovatief te denken. Het bijzondere van deze methode is, dat het zowel geschikt voor associatieve denkers (OutBox-tools) als voor logische denkers (InBox-tools). De methode geeft je concrete tools (denktechnieken) in handen, waarmee je binnen jewerk op een heel praktische manier innovatief leert denken.

De TotalBrainBox-methode is in 2009 door de Universiteit Twente gecertificeerd. Het is een systeem van nieuwe denktechnieken, dat zeer geschikt is voor het creatief oplossen van problemen, probleem-analyse, doorbraak denken, het bedenken van nieuwe producten en het out of the box denken. De methode omvat meer dan 100 InBox- en OutBox-tools. Het unieke van dit systeem is, dat het voor iedereen toegankelijk is en dat men op een systematische manier creatief denken kan aanleren.
Meer info over de TotalBrainBox-methode: zie onze speciale pagina out of the box denken van InspirationCompany.

OutBox-denken
Het Out of the Box denken is erop gericht om direct buiten de gebaande paden te denken, veel nieuwe ideeën te genereren en d.m.v. associatieve denktechnieken ideeën te bedenken waar je anders niet op zou komen. Dit denken is primair gericht op verruiming (divergentie) en pas in tweede instantie op selectie (convergentie). Het stimuleert de deelnemer om direct zoveel mogelijk ruimte in zijn denken te nemen en pas in tweede instantie terug te keren naar de oorspronkelijke vraagstelling.
De TotalBrainBox-methode heeft tientallen OutBox-tools om dit denken te stimuleren.

InBox-denken
Het InBox denken daarentegen gaat uit van het Closed World principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voor handen is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools (denkrichtingen) na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie kan omgaan.
Waar OutBox-denken vooral vrij-denken stimuleert, is InBox-denken meer begeleid denken.


Hoe krijg ik
meer beleving in
onze
producten?
Hoe
kom ik
aan een
nieuw idee?

Hoe kan
ik leren
creatief te
denken?

Wat is
OutBox
Denken?

Wat is
InBox
Denken?