Trainingen Creatief Denken

Ook andere perspectieven leren zien.

Creatief Denken is een techniek om medewerkers actief in te zetten bij het genereren van nieuwe ideeën voor het bedrijf. Wij bieden u verschillende trainingen en trajecten Creatief Denken aan.

Workshop Creatief Denken / Workshop Brainstormen van één of meerdere dagdelen
In deze workshops maken deelnemers stap voor stap kennis met verschillende vormen van creatieve denktechnieken en brainstormen. Ze worden uitgedaagd om deze bovendien toe te passen op concrete vraagstellingen van het eigen bedrijf. Zo ervaren ze hoe het is om patroondoorbrekend te denken door steeds weer nieuwe invalshoeken op te sporen.

Creatief Denken wordt geleerd volgens de TotalBrainBox-methode, een systeem van denken met meer dan 100 verschillende denktechnieken (OutBox- en InBox-tools). Al naar gelang de vraagstellingen leren de deelnemers verschillende tools toe te passen.

We geven in-company trainingen en workshops Creatief Denken aan groepen van 8 - 200 pers. Individuele trainingen geven we d.m.v. de Opleiding tot facilitator Creatief Denken aan de Academie voor Innovatief Trainen.

Workshop gericht op één vraag
Ook is het mogelijk een workshop creatief denken helemaal te richten op één concrete vraagstelling, bijv. hoe kan het bedrijf meer klantgericht werken, hoe kan beter worden ingespeeld op de mogelijkheden die de economische crisis biedt, hoe kan een specifiek probleem worden opgelost etc. etc.

Hoe
daag ik
mijn
medewerkers
uit?

Hoe kan
ik leren
creatief te
denken?

Waarom zijn
mijn
cuncurrenten
beter?

Wat kunnen
we met het
Nieuwe Werken?

Hoe kunnen
we slimmer
omgaan
met onze
ruimte?